30 Temmuz 2015 Perşembe

embriyoskop

EMBRİYOSKOP (EMBRYOSCOPE)

Siz uyurken embriyolarınız ne yapıyor ?

Embriyoskop(sürekli embriyo izleme sistemi) nedir?

İçinde dahili kamerası olan ve her embriyonun 10-20 dakika aralıklarla fotoğrafını çekerek kaydeden özel bir inkübatör sistemidir.
Bu sistem sayesinde embriyolar dış ortama çıkarılmadan sürekli izlenebilmektedir. Embriyoların morfolojik(yapısal) özellikleri yanında embriyo gelişim hızı ve zamanlaması da izlenerek  gelişme, gebelik oluşturma potansiyeli en yüksek olan embriyolar seçilir.

Tüp bebek tedavisinde eşlerden alınan yumurta ve sperm hücreleri mikroenjeksiyon yöntemleriyle döllenme işlemine tabi tutulur. Bu aşamadan itibaren embriyolar özel sıvı besiyerleri içinde ve inkübatör dediğimiz özel ortamlarda saklanır.
Dölleme işleminden 16-18 saat sonra normal döllenen yumurtalar ayrılarak embriyo kültürüne bırakılır. Kültür süresi çiftin özellikleri ve embriyo sayısı dikkate alınarak 2-5 gün arasında değişir. Bu süre içinde eğer geleneksel inkübatörler kullanılıyorsa ortalama günde bir kez embriyolar dışarı çıkarılarak gelişimleri not edilir. Bu sistemde embriyoların dışarıya alınmasının gelişimine zarar vereceği düşünüldüğü için daha fazla çıkarılıp incelenmesi mümkün değildir.

Embryoscope kullanılarak embriyolar izlendiğinde;
       Embriyoların 24 saat gözlemlenebilir,
       Tüm değişimleri takip edebilen özel bir mikroskop sistemi ile embriyolar izlenir.
       Embriyolar dış ortama ve kontrol sürecindeki etkilere maruz kalmadan takip edilir.
       Embriyo gelişimi boyunca beyaz ışıkla temasın tamamen engellenmesi sağlanır.
       İnkübatör ortam havasının sürekli olarak temizlenmesini sağlayan filtre sistemi vardır.
       Her hasta için uygulanabilir ve başarısız IVF denemesi olan hastalar için daha detaylı bir incelemeye imkan sağlar.
       Embriyo gelişim basamakları ve morfolojisi (şekilsel yapısı) kolayca izlenebilir.
       Farklı zaman dilimlerindeki hücre bölünmeleri gözlenerek transfer işlemi ve gebelik oluşturma potansiyeli en yüksek olan embriyonun seçimi sağlanabilir.
       Tüm embriyoların gelişimlerine ait verilerin saklandığı ve analiz edildiği bir bilgi işlem ünitesi olarak görev yapar.
       Her hastanın tüm embriyolarının gelişimi hakkında karşılaştırmalı bilgiler sunar, hatta önceki tedavilerdeki embriyo gelişimleri ile karşılaştırılabilmek mümkündür.
       Geleneksel inkübatörlere kıyasla Embryoscope sistemi ile gebelik ve canlı doğum oranlarında artış sağlanmaktadır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder