19 Şubat 2015 Perşembe

AMH - ANTİ MÜLLERİAN HORMON

AMH testi nedir? Neden yapılır ? Kimlere yapılır? Bu test sonucunda kaç yaşına kadar gebe kalırım belli olur mu?
Eğer AMH test değerim düşükse gebe kalabilir miyim?
Kanda yapılan bu testte temel amaç tanı konulma sürecine yardımcı olmaktır.
• Menopoz durumunun değerlendirilmesi ,
• İnfertilite açısından over rezervinin değerlendirilmesi ,
• Yardımcı üreme teknikleri / IVF uygulamalarında over cevabının değerlendirilmesi ,
• Prematür over yetmezliği tanısı ,
• Polikistik over sendromu tanısı,
• Over granüloza hücreli tümörlerde tanı ve takip sürecinde bu test yapılabilir.

Antimüllerian hormon (AMH) Müllerian inhibe edici maddedir, Kadınlarda yumurtalık granüloza hücreleri tarafından  Erkeklerde testis Sertoli hücreleri tarafından üretilir.

 AMH ölçümü doğurganlığın değerlendirilmesinde kullanılmaktadır
 Over rezervinin belirlenmesinde kullanılır, Ayrıca, AMH düzeyi gebelik veya kontraseptif kullanımından etkilenmez. 

AMH’u yüksek olan kadınların over stimülasyonuna daha iyi yanıt vererek daha fazla oosit ürettiği bilinmektedir. 
Düşük düzey AMH ise over stimülasyonuna zayıf cevap ile ilişkilendirilmektedir. Stimülasyon öncesi bazal AMH düzeyinin ölçülmesi over cevabının öngörülmesi ve stimülasyonun dozunun planlanmasında etkin olarak kullanılmaktadır.
Görüldüğü üzere AMH testi stimülasyon süreci için etkili bir yol göstericidir ancak tek başına gebelik ile ilgili soruların cevaplamaya yetmez,AMH test sonucunuza göre kesin gebelik yaşı belirlenmesi mümkün değildir,test sonucunuza göre over rezerviniz hakkında bilgi sahibi olabiliriz bu da bize IVF tedavisi sırasında yol gösterici olacaktır.
AMH test değeriniz düşük olsa dahi düşük over rezervli bayanlarda tek oosit takibi ile tedavi devam etmekte ve bu bayanlar gebe kalabilmektedir.
Düşük over rezervi olması gebe kalınamayacağı anlamına gelmez, sadece IVF tedavisi gören hastalar bu süreci daha iyi bilirler tüp bebek serüveni biraz daha meşakatli bir yoldur, normal süreçlere göre biraz daha uzun olur ama sabırla sonuç için mücadeleye devam edilmelidir...