9 Şubat 2015 Pazartesi

FETAL REDUCTION


Redüksiyon

Çoğul gebeliklerde, bir veya daha fazla bebeğin kalbinin ilaç yardımıyla durdurarak bebeğin gelişiminin durdurulması işlemine fetal redüksiyon adı verilmektedir. Fetal redüksiyonda amaç  sağlıklı bir bebeğe ulaşmaktır.
Gebeliğin 10-12. haftaları arasında ultrasonografi eşliğinde karından ince bir iğne ile girilerek yapılmaktadır. 
İşlem için seçilen fetusun kalbine özel bir ilaç ile kalp atımı durdurulmaktadır.

İşlem öncesinde fetuslar tek tek değerlendirilmekte ve problem tespit edilen fetusa  işlem yapılmaktadır. İşlem yapılmayacak fetuslara zarar vermemek için işlem ultrason eşliğinde yapılmaktadır.
Fetus sayısının azalması ile bebeklerde görülebilecek prematürite, hastalık, ölüm ve sakatlık ihtimali belirgin olarak azalmaktadır. Fetal redüksiyon ile sağlıklı bir bebeğiniz olma ihtimali artmaktadır.
Prematür bebeklerde zamanında doğan bebeklere göre hiperaktivite, dikkat eksikliği ve okul problemlerine daha sık rastlanmaktadır.
Üçüz ve dördüz gebeliklerde prematüre doğum riski çok fazladır  bu nedenle fetal ve maternal riskleri azaltmak amacı ile üçüz ve daha fazla gebeliği olanlara fetal redüksiyon işlemi önerilmektedir. Böylece kalan fetuslara daha sağlıklı bir yaşam imkanı tanınmaktadır.
Hastalar Türkiyede tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastaneleri’nden Heyet Raporu almadan kendi istekleri ile redüksiyon işlemi yaptıramazlar hastaların heyet raporu alma zorunluluğu vardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder