16 Haziran 2015 Salı

IMSI NEDİR?

IMSI ( Morfolojik olarak seçilmiş sperm enjeksiyonu):

IMSI nedir?
Sperm hücrelerinin özel objektiflerle yaklaşık 6000-13.000 kat büyütülerek detaylı analizlerinin yapılması, sonrasında döllenme kapasitesi en yüksek ve hareketli olanların seçilip yumurta hücresine enjekte edilmesi işlemidir.
Mikroenjeksiyon(ICSI) yönteminde sperm hücreleri  400 kat büyütülerek seçilir ve bu büyütme kabaca sperm hücresinin hareketi, baş, boyun ve kuyruk görünümü hakkında bilgi verir. Ancak spermin baş kısmındaki bölgelerde(çekirdek ve akrozom) bulunan vakuol, kist gibi istenmeyen oluşumlar kaliteyi düşürmektedir ve bu oluşumları görmek için daha fazla büyütmeler ihtiyaç duyulmaktadır. 


IMSI nasıl uygulanır?
IMSI düşünülen hastalarda tanı için bir test(MSOME testi) uygulanır ve spermin kalitesi değerlendirilir.Bu test sonucunda spermler farklı derecelerde sınıflandırılarak IMSI uygulanıp uygulanmayacağına ve uygulanacaksa büyütme oranına karar verilir.
IMSI yumurta toplama(OPU) işleminin olduğu gün erkekten sperm örneği alınarak uygulanır.
İşlem teknik olarak,özel objektif ve aparatlar eklenmiş mikroskopta,özel petri kapları içinde uygulanır.Burada sperm özelliklerine göre uygun büyütme seçilir(6000-13000 kat) ve hücreler tek tek incelenerek yapısı en düzgün,vakuol gibi istenmeyen oluşumları içermeyen spermler seçilerek ayrılır.Bu sırada bayana ait oositler(yumurta) hazırlanarak seçilmiş olan spermler bekletilmeden mikroenjeksiyon işlemi gerçekleştirilir.
IMSI kimlere uygulanır?
Tüm hastalara uygulanabilmekte birlikte, özellikle;
*Sperm özelliklerinin iyi olmadığı şiddetli erkek faktöründe,
*Daha önce fertilizasyon(döllenme) ve embriyo gelişimi kötü olan çiftlerde,
*Tekrarlayan ve sebebi anlaşılamayan başarısız tüp bebek denemesi olan hastalarda,
*Başka bir sebebe bağlanamayan ve tekrarlayan gebelik kayıpları(abortus,düşük)olan çiftlerde.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder